Sürdürülebilir Turizm Politikası

Sürdürülebilir Turizm Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKASI

 GARDEN TERMAL OTELmükemmel hizmet kalitesi ile itibarını korumak isteyen, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en verimli bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Tüm bu yıllar boyunca yaptığımız çalışmalar, bugün bizi geliştirmeye yönlendiren deneyimi edinmemize yardımcı oldu. Daha yüksek verimli bir operasyon amaçladık, bu nedenle yasal mevzuatlar doğrultusunda sürdürülebilirlik çabalarına da katıldık ve hizmetlerimiz sırasında  oluşturabilecek olumsuz etkileri azaltmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, sorumlu bir şirket olarak taahhüdümüzü sağlamak için, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı alarak, doğal kaynaklarımızı, mirasımızı (karakterimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü)  korumak, bu doğrultuda çalışmanın önemini  misafirlerimize aktarmak ve çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitilmelerini önemsiyoruz.

Misyonumuz Bolu’da müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ve sürdürülebilir bir hizmet sağlayıcı olarak çevreyi , kaynaklarımızı ve kültürümüzü koruma taahhüdümüzü yerine getirenÇevresel,sosyal, kültürel ,ekonomik, kalite, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği, sağlık , güvenlik , risk ve kriz konularını ön planda tutan bir turizm operasyonu sağlamak.

Vizyonumuz Kaliteli hizmete uygunluk ve çevreye saygı konusundaki itibarımızı ve mirasımızı korumak.

05.10.2023

KAYNAKLARI KORUNMA VE KİRLİLİĞİN AZALTILMASI POLİTİKASI

Çevre düzenlemeleri Faaliyetlerimize dört temel üzerinde başladık: enerji tasarrufu, su tasarrufu, katı maddenin doğru yönetimi atık ve tedarikçiler.

1 – Enerji tasarrufu için çalışanlar arasında bilgilendirme kampanyaları ve eğitimler düzenledik. Donanımları düşük güç modunda kullanmak. Enerjiyi verimli kullanan ekipmanlarla değiştirmek. Tasarruf ampulleri takmak. Kullanılmayan elektrik sistemlerinin fişini çekmek. Doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanıyoruz. Aydınlatma sistemlerinde iyi bir aydınlatma standardı sağlıyoruz. Enerji tasarrufu için önlemler içeren bir iç politikamız var.

 2 – Su tasarrufu için çalışanlar arasında bilgilendirme kampanyaları ve eğitimler düzenledik. Damlamaları önlemek için kullanıcılara bilgi sağlıyoruz. Aylık su tüketimini izliyoruz. Su tasarrufu için önlemler içeren bir iç politikamız var.

 3 –Katı atıkların uygun şekilde işlenmesi Malzemelerin ayrılmasını sağlayan resmi bir atık yönetimi programımız var ve geri dönüşüme resmi olarak devam etmek için bir tesise teslim ediyoruz. Çalışanlarımızı kavramlar, uygulamalar ve politikalar ortaya koyarak eğitiyoruz.

4 – Ürünlerin tüketimi, Çevre dostu ürünlere öncelik vererek belirlediğimiz bir satın alma politikamız var (biyolojik o

larak parçalanabilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ürünler). Geri dönüştürülmüş kağıt veya karton kullanıyoruz. Çevre dostu, yerel ve adil ticaret yapan şirketler de dahil olmak üzere güncellenen bir tedarikçi listesi oluşturduk.

05.10.2023

SUSTAINABLE TOURISM POLICY

 

 

GARDEN THERMAL HOTEL aims to meet the needs of our customers in the most efficient way, who want to protect their reputation with excellent service quality. Our work over all these years has helped us gain the experience that drives us to improve today. We aimed for a more efficient operation, therefore, we also participated in sustainability efforts in line with legal regulations and we try to reduce the negative effects that may occur during our services. Therefore, in order to ensure our commitment as a responsible company, we care about protecting our natural resources, heritage (character, traditions, culture) by obtaining the Sustainable Tourism Certificate, conveying the importance of working in this direction to our guests, and training our employees so that they can fulfill their duties.

Our mission is to fully meet the needs of our customers in Bolu and fulfill our commitment to protect the environment, our resources and our culture as a sustainable service provider. Environmental, social, cultural, economic, quality, human rights, children’s rights, women’s rights and gender equality, health, safety, To provide a tourism operation that prioritizes risk and crisis issues.

Our Vision To protect our reputation and legacy of compliance with quality service and respect for the environment.

 

05.10.2023

POLICY TO PROTECT RESOURCES AND REDUCE POLLUTION

 

Environmental regulations We started our activities on four pillars: energy saving, water saving, correct management of solids, waste and suppliers.

1 – Energy We organized information campaigns and trainings among employees for energy saving. Using equipment in low power mode. Replacing with energy-efficient equipment. Installing energy saving bulbs. Unplugging unused electrical systems. We make the most of natural light. We provide a good lighting standard in lighting systems. We have an internal policy that includes measures to save energy.

  2 – Water We organized information campaigns and trainings among employees to save water. We provide information to users to avoid drips. We monitor monthly water consumption. We have an internal policy that includes measures to conserve water.

  3 – Proper treatment of solid waste We have a formal waste management program that ensures materials are separated and handed over to a facility for formal recycling. We train our employees by introducing concepts, practices and policies.

4 – Consumption of products We have a purchasing policy that gives priority to environmentally friendly products (biodegradable, reusable, recyclable products). We use recycled paper or cardboard. We’ve created an updated list of suppliers, including eco-friendly, local and fair trade companies.

 

05.10.2023